Geven aan Real Life Church

Real Life Church is een dochtergemeente van Shelter Haarlem, maar is financieel onderdeel van Stichting Rotsvast. Dat betekent dat alle kosten die gemaakt worden, opgebracht worden vanuit de giften die Stichting Rotsvast jaarlijks ontvangt.

Door de giften die Real Life Church ontvangt kunnen we onder andere de wekelijkse bijeenkomsten organiseren en wekelijks een maaltijd bereiden voor alle bezoekers van Real Life Church.

Wil je een gift geven? Dat kan door eenmalig of maandelijks een bedrag over te maken naar  rekeningnummer NL76 SNSB 0776 5146 36 t.n.v. Stichting Rotsvast, ovv Gift Real Life Church.

Stichting Rotsvast is een ANBI-erkende instelling. Jouw gift is daarom belastingaftrekbaar.

Wil je rechtsreeks een gift geven? Kijk dan op deze pagina voor de mogelijkheden.